Lek. Arkadiusz Zegadło

Lek. med. Arkadiusz Zegadło jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Posiada II stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, nadany w 2003 roku. Od początku drogi zawodowej związany jest z Zakładem Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów. Przez kilka lat pracował, a nastepnie kierował Pracownią Ultrasonografii Dopplerowskiej w WIM. Obecnie kieruje pracą Pracowni Tomografii Komputerowej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jest też słuchaczem Studium Doktoranckiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się głównie w zakresie nowoczesnych technik obrazowania- badań kontrastowych w USG, zastosowania USG w okulistyce, obrazowania naczyń wieńcowych w TK oraz oceną perfuzji narządów w Tomografii Komputerowej i Rezonansie Magnetycznym.
Zainteresowania: fotografia , podróże, beletrystyka, sporty
Specjalizacje:

USG


Godziny przyjęć:
-

bariatria, chirurgia, dermetologia, medycyna estetyczna, choroby węwnętrzne, hepatologia, reumatologia, choroby zakaźne, medycyna podróży, dietetyka, psycholog

Copyright 2012 / bodyclinic kontakt@bodyclinic.pl | tel.: 22 826 11 60 autor: Marcin Paśnik