prof. dr hab. Edward Stanowski

Profesor dr nauk medycznych Edward Stanowski ukończył studia studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1961 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie gdzie pracuje do tej pory. Jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jego zainteresowania dotyczą wielu dziedzin współczesnej chirurgii, m. in. takich jak chirurgia gastroenterologiczna, onkologiczna, endokrynologiczna, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia miniinwazyjna, Szczególne zasługi położył On dla rozwoju i popularyzacji chirurgii laparoskopowej w Polsce, będąc jednym z pionierów tej dziedziny w naszym kraju, autorem licznych publikacji, kursów i szkoleń. Pozycja profesora Edwarda Stanowskiego jako wybitnego naukowca i chirurga znalazła odzwierciedlenie w przyznanych mu zaszczytnych funkcjach w licznych krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych. Jest On między innymi:

- Członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES), od chwili jego powstania w 1989 r
- Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
- Członkiem Klubu Torakochirurgów
- Członkiem Komisji ds. Transfuzjologii i Hematologii Polskiej Akademii Nauk,
- Założycielem Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich i jej wieloletnim przewodniczącym
- Członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
- Członkiem Zarządu Głównego Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich,
- Członkiem Rady Naukowej ds. Medycyny i Farmacji przy Szefie Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
- Założycielem i Redaktorem Naczelnym czasopisma „Videochirurgia” do roku 2005.
- Założycielem Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości TCHP.

Za całokształt pracy zawodowej i osiągnięć naukowych prof. Edward Stanowski został w roku 2003 wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich, w roku 2005 Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Czeskich, a w roku 2008 Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Specjalizacje:

chirurgia


Godziny przyjęć:
poniedziałek: 15-17

medycyna podroży, dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgiczne leczenie otyłości, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby węwnętrzne, hepatologia, reumatologia, choroby zakaźne, medycyna podróży, dietetyka, psycholog

Copyright 2012 / bodyclinic kontakt@bodyclinic.pl | tel.: 22 826 11 60 autor: Marcin Paśnik