lek. Jakub Klapaczyński

absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL – European Association for the Study of the Liver), uczestnik staży i szkoleń zagranicznych m.in. w Hospital Universitario Vall d'Hebron w Barcelonie, prezentował prace na krajowych konferencjach hepatologicznych, badacz w programach naukowych leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C. Starszy asystent, specjalista na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hepatologii CSK MSWiA w Warszawie.

Współtwórca przychodni hepatolodzy.pl
Specjalizacje:

choroby wewnętrzne | hepatologia


Godziny przyjęć:
poniedziałki: 16-19 czwartki: 16-19

medycyna podroży, dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgiczne leczenie otyłości, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby węwnętrzne, hepatologia, reumatologia, choroby zakaźne, medycyna podróży, dietetyka, psycholog

Copyright 2012 / bodyclinic kontakt@bodyclinic.pl | tel.: 22 826 11 60 autor: Marcin Paśnik