dr n. med. Jan Gietka

absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, hepatolog - członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL – European Association for the Study of the Liver), członek i stypendysta Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, uczestnik staży i szkoleń zagranicznych m.in. w King’s College Hospital i St.Mary's Hospital w Londynie, autor publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, doktor II Wydziału Lekarskiego WUM, wykładowca na kursach dla lekarzy rodzinnych. Starszy asystent w jednym z warszawskich szpitali; konsultuje w zakresie reumatologii, hepatologii i medycyny podróży.

Współtwórca przychodni hepatolodzy.pl
Konsultacje w zakresie:

hepatologia | reumatologia | medycyna podróży


Godziny przyjęć:
wtorki: 15-19
środy: 9-14
soboty: 9-12

dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgiczne leczenie otyłości, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby węwnętrzne, hepatologia, reumatologia, choroby zakaźne, medycyna podróży, dietetyka, psycholog

Copyright 2012 / bodyclinic kontakt@bodyclinic.pl | tel.: 22 826 11 60 autor: Marcin Paśnik